Historia
Rutviks Handelsträdgård grundades 1944
av Helmer Enström som dessförinnan
drev en trädgård med sina bröder.
Helmer och hustrun Kajsa odlade
grönsaker för att sälja på torget i stan.
Sedan tog sonen Sten över och drev
företaget vidare tillsammans
med hustrun Margit och sin bror Jan.
I takt med att åren gått har verksamheten
förändrats till att nu fokusera främst på
krukväxter, sommarblommor,
grönsaksplantor,  perenner,
buskar och träd.
Trädgården drivs idag av tredje och
fjärde generationen, Stens och Margits
barn Stefan, Lena och Åsa och
barnbarnet Maria, med försäljning 
och odling i Rutvik.